Laagri lasteaed

Aadress: Männimetsa tee 53, Laagri alevik, Saue vald
Direktor: Tiiu Ingerainen

Telefon: 6 796 025
E-mail: info@laagrilasteaed.ee
Koduleht: www.laagrilasteaed.ee

Laagri Lasteaed alustas oma tegevust 1969. aasta jaanuari kuust. Lasteaed oli planeeritud ja ehitatud lasteaiaks - algselt kaherühmaliseks, kuid peaaegu kohe avati kolmas ja seejärel ka neljas rühm. Peale juurdeehituse valmimist 2003. aastal sai lasteaed veel juurde 2 uut rühmaruumi, muusikasaali ja võimla. Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas Pääsküla jõe käärus.  Alates 2016 aasta juunist toimub Laagri Lasteaia rekonstrueerimine ja laiendamine.

Laagri lasteaed on Saue valla munitsipaalalluvusega lasteaed 3-7 aastastele lastele, mis võimaldab eelkooli-ealistele hoidu ja alushariduse omandamist asutuse õppekava alusel. Reeglina on rühmad komplekteeritud ühevanuselistest lastest. Suur õueala pakub lastele erinevaid võimalusi mängudeks ja tegevusteks. Lasteaias töötab logopeed ja eripedagoog. Lisaks kvalifitseeritud pedagoogidele töötavad majas ka muusika - ja liikumisõpetaja.