Korraldatud jäätmevedu Saue vallas

Vastavalt jäätmeseaduse § 67 lõikele 1 korraldab kohaliku omavalitsuse üksus korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks siis, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.


Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad Saue vallas

01. oktoober 2015 – 30. aprill 2020

Teenuse osutaja: AS Ragn-Sells http://www.ragnsells.ee/
Hinnakiri

Saue Vallavalitsuse 9. juuni 2015 korraldusega nr 499 saab tutvuda siin