Istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad kolmapäeviti kell 10.30 Saue linnamajas (Tule 7, Saue linn)

KOKS § 49 lg 8 kohaselt kohaselt on valitsuse istungid kinnised, mis tähendab seda, et otsustusprotsessis koostatud dokumendid (üksikaktide eelnõud, päevakorrad, protokollid) ja vastuvõetud üksikaktid, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, ei ole avalikult kättesaadavad. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus nõuda vastavat teavet teabenõude korras.