Ääsmäe lasteaed

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe, Saue vald

Direktor: Silva Kiilberg

Telefon. 6086165, 53088467

e-mail: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Koduleht: http://www.aasmaelasteaed.ee/

 

Ääsmäe Lasteaed on töötanud alates 1975. aastast. Majas töötab 6 lasteaiarühma ninga laste eest kannavad hoolt 22 töötajat.

Lasteaed asub looduslikult kaunis külakohas. Meie õueala on suur ning pakub lastele ja pedagoogidele erinevaid võimalusi vahvateks tegevusteks. Oleme loonud lapsele turvalise kasvukeskkonna, kus personal teeb tööd lapsest lähtuvalt ja mänguliselt ning arvestab lapse individuaalsusega.

Rühmaõpetajate tööd toetavad erinevad spetsialistid: muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, Saue valla logopeed ja psühholoog.

Meie lasteaia eripäraks on suusatamine. Lasteaia õppekavas on teiste õppevaldkondade kõrval tähtsal kohal ka meediakasvatus, mille eesmärgiks on mõjutada ja harjutada laste meediakasutust.

Tegevuste läbiviimisel  väärtustame kodumaa, koduvalla, kodukoha traditsioone, kultuuri ja inimesi.